are you have any questions

Câu hỏi thường gặp

 • Đối với đơn hàng nội thành thì phí giao hàng sẽ là 20.000 VNĐ.

  Đối với các tỉnh ngoài TP.HCM phí giao hàng sẽ được tình theo phí của các đơn vị vận chuyển hợp tác với CELEB.

  Đối với đơn hàng lớn hơn 499K sẽ được Miễn Phí Giao Hàng.

 • Đối với đơn hàng nội thành thì phí giao hàng sẽ là 20.000 VNĐ.

  Đối với các tỉnh ngoài TP.HCM phí giao hàng sẽ được tình theo phí của các đơn vị vận chuyển hợp tác với CELEB.

  Đối với đơn hàng lớn hơn 499K sẽ được Miễn Phí Giao Hàng.

 • Đối với đơn hàng nội thành thì phí giao hàng sẽ là 20.000 VNĐ.

  Đối với các tỉnh ngoài TP.HCM phí giao hàng sẽ được tình theo phí của các đơn vị vận chuyển hợp tác với CELEB.

  Đối với đơn hàng lớn hơn 499K sẽ được Miễn Phí Giao Hàng.

 • Đối với đơn hàng nội thành thì phí giao hàng sẽ là 20.000 VNĐ.

  Đối với các tỉnh ngoài TP.HCM phí giao hàng sẽ được tình theo phí của các đơn vị vận chuyển hợp tác với CELEB.

  Đối với đơn hàng lớn hơn 499K sẽ được Miễn Phí Giao Hàng.

 • Đối với đơn hàng nội thành thì phí giao hàng sẽ là 20.000 VNĐ.

  Đối với các tỉnh ngoài TP.HCM phí giao hàng sẽ được tình theo phí của các đơn vị vận chuyển hợp tác với CELEB.

  Đối với đơn hàng lớn hơn 499K sẽ được Miễn Phí Giao Hàng.